ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้สมัครยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 

ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2  ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ชั้น 2 

ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

Share on Line
Share on Pinterest