ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมทั้งท้องถิ่นจังหวัดนครนายกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุวาตภัยทำให้ต้นไม้ใหญ่อายุกว่า 100ปี ล้มทับบ้านเรือนประชาชนและทันประชาชน

Share on Line
Share on Pinterest