ตรวจประเมินฯ ตลาดนัดหน้าแก่งสามชั้น อำเภอเมืองนครนายก ครั้งที่ 1

ตรวจประเมินฯ ตลาดนัดหน้าแก่งสามชั้น อำเภอเมืองนครนายก ครั้งที่ 1

วันพฤหัสที่ 25 พฤศจิกายน 2564
       นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก
นำคณะกรรมการฯลงพื้นที่ตรวจประเมินความปลอดภัยสถานประกอบการ ตลาด พร้อมด้วยนางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดนครนายก
นางสาวจิตต์พิสุทธิ์ วิสุทธิ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสนง.ท้องถิ่นจังหวัด คณะกรรมการกำกับดูแลและประเมินตลาด ตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครนายก (คณะที่ 1) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคองค์การบริหารส่วนตำบล (ศปก.ต.)
ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจประเมินความปลอดภัยสถานประกอบการ ตลาด (COVID FREE SETTING)
ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก ครั้งที่ 1 ดังนี้
   เวลา 17.00น. - ตรวจประเมินฯ ตลาดนัดหน้าแก่งสามชั้น
      ทั้งนี้ คณะกรรมการฯได้แนะนำผู้ควบคุมดูแลสถานประกอบการตลาด  ให้ดูแลสถานที่ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลในการลงพื้นที่นำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Share on Line
Share on Pinterest