ทำงานเต็มกำลัง ตั้งมั่นสุจริต ใช้ชีวิตพอเพียง
นายกิติพงษ์ ชูประสิทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก

กิจกรรม สถจ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุม มติ ก.ท.จ.

รายงานการประชุม มติ ก.อบต.จ.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือราชการ

 • 24 มี.ค. 2565

  สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วัน... (ประกาศมาแล้ว 57 วัน)

 • 24 มี.ค. 2565

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน... (ประกาศมาแล้ว 57 วัน)

 • 24 มี.ค. 2565

  ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้... (ประกาศมาแล้ว 57 วัน)

 • 24 มี.ค. 2565

  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หลักเกณ... (ประกาศมาแล้ว 57 วัน)

 • 24 มี.ค. 2565

  แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี (ประกาศมาแล้ว 57 วัน)

 • 24 มี.ค. 2565

  แจ้งเตือนเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนัก... (ประกาศมาแล้ว 57 วัน)

 • 24 มี.ค. 2565

  กรอบแนวทางการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพน... (ประกาศมาแล้ว 57 วัน)

วีดิทัศน์

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • 1 ช่องทางการร้องเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
icon
ขณะนี้
0000006
คน
icon
วันนี้
0000012
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000135
คน
icon
เดือนนี้
0000482
คน
icon
ปีนี้
0003449
คน
icon
ทั้งหมด
0004466
คน
เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
Share on Line
Share on Pinterest