ทำงานเต็มกำลัง ตั้งมั่นสุจริต ใช้ชีวิตพอเพียง
นายกิติพงษ์ ชูประสิทธิ์
ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก

กิจกรรม สถจ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการประชุม มติ ก.ท.จ.

รายงานการประชุม มติ ก.อบต.จ.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือราชการ

 • 21 ม.ค. 2565

  การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 21 ม.ค. 2565

  การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา... (ประกาศมาแล้ว 2 วัน)

 • 19 ม.ค. 2565

  การประชุมชี้แจงและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติราชการแก่องค... (ประกาศมาแล้ว 4 วัน)

 • 18 ม.ค. 2565

  ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาให้... (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)

 • 18 ม.ค. 2565

  ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรห... (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)

 • 18 ม.ค. 2565

  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ... (ประกาศมาแล้ว 5 วัน)

 • 17 ม.ค. 2565

  การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนา... (ประกาศมาแล้ว 6 วัน)

วีดิทัศน์

แหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • 1 ช่องทางการร้องเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่า สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
icon
ขณะนี้
0000005
คน
icon
วันนี้
0000026
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000042
คน
icon
เดือนนี้
0000613
คน
icon
ปีนี้
0000613
คน
icon
ทั้งหมด
0001630
คน
เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
Share on Line
Share on Pinterest